Vi hart tecknat ett avtal med Eksjö bostäder där vi kommer att utföra städningar efter renoveringar m.m