MILJÖ

Vi är sedan 2023 miljödiplomerade

Vi är, och blir, mer hållbara för var dag!

På Höglandet Allservice har vi bestämt oss för att varje år bli bättre på att driva vår verksamhet ur ett miljö- och hållbarhets perspektiv. Faktum är att det har varit en naturlig del av vår verksamhet under många år, så naturlig att inte ens vi har tänkt på att vi gör det.

Vi fortsätter arbeta för att i vår dagliga verksamhet utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Vi arbetar också aktivt för att öka vår personals miljömedvetenhet samt för att öka deras kompetens inom miljöområdet.

I vår verksamhet har vi valt att driva våra maskiner med alkylatbensin. Alkylatbensin är renare än vanlig bensin, ger mindre utsläpp och har en lägre ozonpåverkan. Vi har valt att driva våra maskiner med alkylat inte bara för att det är skonsammare mot miljön och mer hållbart utan även för vår personals välmående och hälsa då alkylatbensinen är fri från olefiner och aromatiska kolföreningar.

Kemikalier är en del av våran verksamhet men vi arbetar ständigt för att byta ut produkter med mer miljövänliga alternativ. På samma sätt arbetar vi för att inte bara minska vårat användande av förbrukningsmaterial utan även välja alternativ som tillverkats på ett mer hållbart sätt, så som genom att använda återvunnen plast. En av de metoder vi använder oss av är Ultrarent vatten, som innebär att vi kan utföra olika uppdrag helt utan kemikalier.

Vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas, vilket bland annat innebär att vi mäter vår förbrukning av drivmedel, men också förbrukningsmaterial så som plast, som vi sedan klimatkompenserar för till fullo. Samtidigt som vi klimatkompenserar för de utsläpp som genereras i vår verksamhet arbetar vi kontinuerligt med att optimera våra scheman för att våra resor ska vara så effektiva som möjligt.

Under 2023 klimatkompenserade vi för vårat koldioxidutsläpp. Under 2024 har vi valt att istället välja ut ett projekt som vi kommer klimatfinansiera i motsvarande grad som våra utsläpp har varit

KOSTNADSFRI OFFERT

Tack för din förfrågan.
Det var blev något fel när förfrågan skickades in. Kontakta oss gärna på info@hoglandetallservice.se istället.

Integritetspolicy-GDPR

Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter? Klicka här.

SVENSK MILJÖBAS

Vårt miljödiplom

Vår klimatkompensation för 2023