”Höglandet Städ AB med dotterbolag tar allvarligt på Coronaviruset (Covid-19) och dess spridning i Sverige och världen. Vi följer dess utveckling noga via Folkhälsomyndighetens hemsida (https://www.folkhalsomyndigheten.se/). Att upprätthålla en god städhygien är om möjligt ännu viktigare just nu. Vi har uppmanat alla våra anställda att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittspridning. Vi uppmanar samtidigt våra kunder att höra av sig till oss om det finns misstanke om smitta eller om du har haft kontakt med en smittad person. Städtillfälle kan i så fall komma att bokas om.”